Skip to main content

Rejsevilkår

Almindelige bestemmelser for rejser med Balkan Holidays

TILMELDING OG BETALING

Ved tilmelding betales et depositum på 1500,- kr. per person (skirejser 1800,- kr. per person)
Tilmelding er herefter bindende for deltagerne. Restbeløbet skal være uden påkrav bureauet i hænde senest 60 dage før afrejsen. Venligst kontroller at alle lovede ydelser er påført kvittering/deltagerbevis.

Balkan Holidays hæfter ikke for lovede ydelser, der ikke er påført kvitteringen.

RESTBELØB
Indbetales uopfordret således det er rejsebureauet i hænde senest 21 dage før rejsedagen. Ved indtegning senere end 21 dage før afrejsedagen skal hele rejsens pris være bureauet i hænde senest 48 timer efter indtegningen. (On-line bestillinger betales med det samme via nettet) Betaling, der sker senere end de nævnte forfaldstidspunkter berettiger arrangøren til at annullere indtegningen.

REJSENS PRIS
Prisen omfatter – hvor intet andet er oplyst – de ydelser som fremgår i henhold til rejsekatalog, herunder skatter, lufthavnsafgifter og bidrag til rejsegarantifond. Tillæg for særlige ydelser vil fremgå af prisliste. Udgifter til pas, visum, forsikringer og lignende er ikke omfattet af prisen og ansvaret for disse forhold påhviler den rejsende selv. Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsearrangøren forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet at foretage prisændringer som forårsages af forhold udenfor arrangørens kontrol. Hvis en prisforhøjelse udgør 10 % eller mere er de rejsende berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb fuldt refunderet.

UDSENDELSE AF BILLETTER
Ønskes billetten at blive fremsendt pr. post vil der blive tillagt et forsendelsesgebyr på kr. 50,-. ( Forsendelse pr. post, kan kun bestilles ved direkte kontakt med personalet på kontoret )

BESTILLING AF 'flight only' BILLETTER (kun flybilletter)
Bemærk to priskategorier, ved køb af flybilletter uden indkvartering:
Pris kat. 1: Lav-budget billet, kan ikke refunderes, der kan ikke foretages navneændring, dato ændring. Billet skal være betalt 24 timer efter bestilling. Billetten kan ikke refunderes.

BØRNERABAT KUN FOR PAKKEREJSER
Børnerabat på pakkerejser gives i alderen 2-12 (2-14 ved nogle pakker)
Børn under 2 år koster kr. 395,- Evt. babyseng afregnes direkte med hotellet på stedet.

AFBESTILLING
Gælder kun for. Pakkerejser: Ved afbestilling mere end 30 dage før afrejsen tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af mindst depositum samt sygeafbestillingsforsikring.
Ved afbestilling senere end 30 dage men mere end 14 dage før afrejsen har arrangøren ret til at beregne 50 % af rejsens pris (dog minimum depositum) samt sygeafbestillingsforsikring.
Afbestilling mindre end 14 dage men mere end 6 dage før afrejsetidspunktet har rejsebureauet ret til udover de 50 % beregne sig depositum samt sygeafbestillingsforsikring,
Ved afbestilling senere end 6 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af indbetaling.

SYGEAFBESTILLINGSFORSIKRING
Den rejsende har mulighed for at købe en sygeafbestillingsforsikring, til kr. 350,- / person, som refunderer det beløb der er blevet indbetalt, minus forsikringsbeløbet ved afbestilling af rejsen pga. akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos den rejsende eller én af vedkommendes pårørende.

REJSEFORSIKRING
Du bør aldrig rejse uden en rejseforsikring. Det gule sygesikringskort er afskaffet pr. 1. august, 2014. Den offentlige rejsesygeforsikrings exit, er ikke uden konsekvenser for danskerne, som hidtil har haft bedre forhold end de fleste andre EU-borgere. Som bekendt sidestiller det blå EU-sygesikringskort danskerne med borgere i det pågældende land, og der kan visse steder være en egenbetaling. For mere information, se venligst. www.huskdetblaa.dk

ÆNDRING AF REJSE
Ønsker deltageren helt eller delvis at ændre en allerede bestilt og bekræftet rejse gælder følgende:
1) Indtil 28 dage før afrejsen beregnes et gebyr på dkr. 300,-
2) Mindre end 28 dage før afrejsen betragtes ændringen som afbestilling (se ovenfor) og nytegning.

VÆRELSESTYPER
Dobbeltværelse, som består af et rum beregnet til to personer. Værelset er udstyret med enten to enkeltsenge, en dobbeltseng eller grandlit. På nogle dobbeltværelser er der mulighed for opredninger, dog kan pladsen blive trang. Badeværelse med badekar eller bruser.
Senge: Sengestandarden på vores rejsemål er ofte ikke som i Danmark. For eksempel kan sengene være kortere end to meter og uden rullemadras.
Ekstra opredning/barneseng: Bor I flere end to i værelset, overnatter 3., 4. og 5. person ofte i en ekstra opredning (sovesofa, køjeseng, sammenklappelig seng, sovelænestol eller lignende). Ofte er komforten dårligere end i en almindelig seng, ligesom opredningen kan være kortere og smallere. En ekstra opredning mindsker ofte pladsen i lejligheden/på værelset. Er opredningen en tremmeseng til børn, må du regne med at betale ekstra for denne direkte til hotellet.
Handicaptilpasning: Er du kørestolsbruger, er det meget vigtigt at informere os om dette ved bestilling af rejsen. Kun få områder / hoteller er tilpasset bevægelseshæmmede. Du er altid velkommen til at kontakte os med hensyn til dit valg.

GLEMTE SAGER
Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger ved efterlysningen kan opkræves et særligt gebyr Dkr. 100,- som betales uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

PAS, VISUM OG VACCINATIONER
Oplysninger om pas, visa og vaccinationer gælder for danske statsborgere. Er du ikke dansk statsborger bør du af praktiske grunde søge oplysninger om de krav der stilles for dit lands borgere for indrejse i det pågældende land. Inden du bestiller så forhør dig om hvor lang tid der vil gå med at få bragt disse formaliteter i orden. Du bør endvidere – ved bestillingen oplyse bureauet, hvis du ikke har dansk pas. Bureauet vil kunne vejlede dig behørigt. Undlader du en sådan oplysning til bureauet og viser det sig at du bliver afvist ved grænsen på gennemrejse eller på de pågældende rejsemål, fordi du ikke har de fornødne visa m.v. , kan du ikke i den anledning gøre krav gældende mod bureauet, idet du selv er ansvarlig for at have gyldigt pas(der skal være gyldigt mere end 6 måneder efter hjemkomst- samt at alle har egen pas dette gælder også for børn) samt at have fået visum og vaccinationer i nødvendig omfang.

BAGAGE
Evt. erstatning for bortkommen eller beskadiget bagage påhviler ikke rejsebureauet. Erstatningskravet skal rettes til transportselskabet/flyselskabet.
Der må ikke være penge, smykker, ædle metaller, skrøbelige eller letfordærvelige genstande, mobiltelefoner, computere, elektroniske genstande, ihændehaverdokumenter, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningsdokumenter, pas eller andre identifikationsdokumenter i den ind tjekkede bagage.

KLAGER
Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.
Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 2 uger efter rejsens afslutning.

Yderligere klageinstanser er for pakkerejser: Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, tlf.: 45461100 Og for 'flight only' : Forbrugerklagenævnet, http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet

I ØVRIGT GÆLDER
Almindelige bestemmelser for deltagelse i selskabsrejser vedtaget af Danmarks Rejsebureauforening og godkendt af forbrugerrådet. Ovenstående er kun et uddrag af vore bestemmelser. På forlangende sender vi gerne den fulde ordlyd.

SEP/2016- vi tager forbehold for evt. trykfejl samt evt. ændringer der måtte opstå, efter programmet er gået i trykken. Balkan Holidays er medlem af rejsegarantifonden, nr. 386.

 

Fritekstsøgning