Skip to main content

Betalingsbetingelser

Bankkontooplysninger: Reg. 5292  - Kontonr. 0000228286

(Husk at referere til dit reservationsnummer)

Tilmelding og betaling

Ved tilmelding betales et depositum på 1.500,- kr. per person (skirejser 1800,- kr. per person).
 
Tilmelding er herefter bindende for deltagerne. Restbeløbet skal være uden påkrav bureauet i hænde senest 21 dage før afrejsen. Venligst kontroller at alle lovede ydelser er påført kvittering/deltagerbevis.
 
Balkan Holidays hæfter ikke for lovede ydelser der ikke er påført kvitteringen.

 

Restbeløb

Indbetales uopfordret således det er rejsebureauet i hænde senest 21 dage før rejsedagen. Ved indtegning senere end 21 dage før afrejsedagen skal hele rejsens pris være bureauet i hænde senest 48 timer efter indtegningen. Betaling, der sker senere end de nævnte forfaldstidspunkter berettiger arrangøren til at annullere indtegningen.


 

Rejsens pris

Prisen omfatter – hvor intet andet er oplyst – de ydelser som fremgår i henhold til rejsekatalog, herunder skatter, lufthavnsafgifter og bidrag til rejsegarantifond. Tillæg for særlige ydelser vil fremgå af prisliste. Udgifter til pas, visum, forsikringer og lignende er ikke omfattet af prisen og ansvaret for disse forhold påhviler den rejsende selv. Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsearrangøren forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet at foretage prisændringer som forårsages af forhold udenfor arrangørens kontrol. Hvis en prisforhøjelse udgør 10 % eller mere er de rejsende berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb fuldt refunderet.


 

Afbestilling

Ved afbestilling mere end 28 dage før afrejsen tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af mindst depositum samt sygeafbestillingsforsikring.

Ved afbestilling senere end 28 dage men mere end 14 dage før afrejsen har arrangøren ret til at beregne 50 % af rejsens pris (dog minimum depositum) samt sygeafbestillingsforsikring.

Afbestilling mindre end 14 dage men mere end 6 dage før afrejsetidspunktet har rejsebureauet ret til udover de 50 % beregne sig depositum samt sygeafbestillingsforsikring,

Ved afbestilling senere end 6 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af indbetaling.


 

Sygeafbestillingsforsikring

Den rejsende har mulighed for at købe en sygeafbestillingsforsikring som refundere det beløb rejsearrangøren ikke refunderer ved afbestilling af rejsen pga. akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos den rejsende eller én af vedkommendes pårørende. De fuldstændige forsikringsbetingelser udleveres på forlangende samt ved køb af forsikringen.


 

Ændring af rejse

Ønsker deltageren helt eller delvis at ændre en allerede bestilt og bekræftet rejse gælder følgende:
 
1)     Indtil 28 dage før afrejsen beregnes et gebyr på dkr. 300,-
2)     Mindre end 28 dage før afrejsen betragtes ændringen som afbestilling (se ovenfor) og nytegning.


Betaling

Sparekassen Sjællan - Fyn
lslands Brygge 41-43
2300 København S

Overførsel til:
Reg: 5292
Konto nr. : 228286

Overførsel fra udlandet:
IBAN DK1452920000228286
BIC/SWIFT: SWESDK22

Fritekstsøgning